آیت الله خاتمی | روزنامه رسالت
برچسب : آیت الله خاتمی

تحدید خاتمی اشتباه بود

هفته گذشته، جلسه آنلاین بنیاد باران برگزار شد که البته بیشتر محملی برای صدور پیام ویدئویی رئیس‌جمهور دوره اصلاحات خطاب به سیاسیون و عموم مردم بود.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹