آیت‌الله محمد یزدى | روزنامه رسالت
برچسب : آیت‌الله محمد یزدى
نگاهی به کارنامه و زندگی مرحوم آیت‌الله محمد یزدی؛

نود سال، ایمان و آرمان

«شیخ محمد یزدی»؛ همین سه کلمه کافی است تا ۹۰ سال تاریخ معاصر ایران اسلامی همچون پرده سینما از مقابل دیدگانمان سپری شود؛ چه آن دیروز که پدر بزرگوارشان به نمایندگی از مرحوم «آقانجفى» مأمور بحث و مناظره با کشیش‌هاى ارامنه جلفاى اصفهان شد و در مباحث علمی به آن‌ها فائق آمد و چه امروز که چهل سال آزگار پای انقلابی ماند که او خود یکی از پایه‌های مهم آن بود.

۲۰ آذر ۱۳۹۹