آیت‌الله بهجت | روزنامه رسالت
برچسب : آیت‌الله بهجت

عمل خیری که برای آن حدی نیست

هر عمل خیری، حدی از آن مطلوب است که اگر از آن حد گذشت، ضدش حاصل می‌شود ... به‌جز «ذکرالله»؛ چنان‌که در روایت دارد که حدی برای آن نیست.

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸