آسيب‌هاي اجتماعي | روزنامه رسالت
برچسب : آسيب‌هاي اجتماعي

مخاطب بايدها، انگار نه ‌انگار

حتما پيش‌ازاين شنيده‌ايد که آسيب‌هاي اجتماعي باسياست‌هاي سلبي مرتفع نمي‌شوند و تنها راه مقابله با آن‌ها، حذف زمينه‌ها و عوامل به وجود آورنده آن‌هاست.

۲۳ شهریور ۱۳۹۸

رسالت در گفت‌و گو با کارشناسان بررسی می‌کند؛

کابوسی به نام «خودکشی»

لغت «خودکشي» در ايران لغتي است که تا نامش به گوش مي‌رسد چهره افراد درهم رفته و تاسف مي‌خورند. از اين موضوع با عنوان پديده ياد مي‌شود.

۲۵ تیر ۱۳۹۸