آسوشيتدپرس | روزنامه رسالت
برچسب : آسوشيتدپرس

تهديد توخالي اروپا

مقامات اروپايي مواضع ضد و نقيض و پارادوکسيکالي را در قبال برجام اتخاذ مي کنند! اخيرا يک مقام اروپايي در مصاحبه با خبرگزاري آسوشيتدپرس تصريح کرد

۱۶ تیر ۱۳۹۸