آتش | روزنامه رسالت
برچسب : آتش
چرا جنگل‌ها و مراتع می‌سوزند؟

بی‌تدبیری‌ها جان درختان را می‌ستاند

نبرد آتش با دستان خالی ادامه دارد؛ چندین روز است که بکرترین مناطق جنگلی کشور در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، خوزستان و بوشهر در شعله سوء مدیریت و کمبود امکانات خاکستر شده و بالگرد اعزامی به خائیز در عصر جمعه به جای اطفای حریق، نیروها و تجهیزات را منتقل و به بهانه این‌که سوختش پایان یافته به آشیانه بازگشته است. 

۱۲ خرداد ۱۳۹۹

بازهم جنگلی در آتش سوخت؛

شعله‌های آتش بر پیکر زاگرس

آتش همچنان در جنگل‌ها زبانه می کشد، گرمای هوا و کمبود امکانات سبب شده آتش در چند منطقه حفاظت شده خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد گسترش یابد.

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

«رسالت» پیامدهای «حریق در جنگل‌ها» را تبیین کرد؛

آتش زیر خاكستر

حکايت يک يا چند درخت نيست، حکايت يک جنگل است، جنگلي که قامت سبز درختانش در تبِ شعله ها مي سوزند. البته چنين رويدادي، دست کم در شمار اتفاقات نادر به شمار نمي رود اما به غايت نامبارک است

۱۳ شهریور ۱۳۹۸