شرحي بر حديث ولايت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 3216
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۸:۰۰ | 540 بازدید |
راه باز و بدون بن‌بست حل مشکلات کشور

شرحي بر حديث ولايت

سي امين ديدار ساليانه کارگزاران جمهوري اسلامي با رهبر انقلاب اسلامي در اوج فشارهاي اقتصادي بي سابقه دشمن ودر هشتمين روز از ماه مبارک رمضان 98 با حضور جمعي بيشتر از هر سال برگزار شد که پيش زمينه هاي زير راهم بايد دراهميت محتوائي اين ديدار مورد توجه قرار داد
شرحي بر حديث ولايت

قسمت اول
سي امين ديدار ساليانه کارگزاران جمهوري اسلامي با رهبر انقلاب اسلامي در اوج فشارهاي اقتصادي بي سابقه دشمن ودر هشتمين روز از ماه مبارک رمضان ۹۸ با حضور جمعي بيشتر از هر سال برگزار شد که پيش زمينه هاي زير راهم بايد دراهميت محتوائي اين ديدار مورد توجه قرار داد:
پيش زمينه هاي ديدار
۱-التماس وواسطه تراشي سران آمريکا براي تجديد مذاکره با ايران وبستر سازي غربگرايان
۲-تشديد تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا عليه ايران به‌ويژه تروريستي اعلام کردن سپاه پاسداران
۳-بدعهدي اروپا در رابطه با برجام وعدم انجام تعهداتش در قبال ايران
۴-تروريست اعلام شدن ارتش آمريکا در غرب آسيا(ستنکام)توسط ايران
۵-ضربه ها ي موفق جديد مقاومت بر اسرائيل وداعش و ائتلاف عربستان
۶-تباني بعضي غرب باخته گان داخلي با دشمنان براي القاء هراس از جنگ
۷-ادعاي اختيارات کافي نداشتن دولت در حل مشکلات اقتصادي
۸-پديد آمدن احساس بن بست در اداره کشور در بعضي مديران منفعل و واداده
رئيس محترم جمهوري مثل هميشه قبل از سخنان رهبر معظم انقلاب طي سخناني به چند نکته اشاره کرد :
الف)- اداره کشور بدون تغيير درساختاربودجه و اقتصاد امکانپذير نيست.
ب)- اگر تمام طرفيت‌هاي قانون اساسي بکار گرفته شود مي‌توانيم از مشکلات عبور کنيم.
ج)-اگر بتوانيم برکالاهاي وارداتي نظارت بيشتري بکنيم مي‌توانيم مشکلات مردم را درزمينه معيشت حل کنيم.
د)- بدون تفکيک بازرگاني از وزارت صمت نمي‌توانيم بازار را کنترل کنيم
ه)-با سازماندهي ، برنامه ريزي،مديريت بهتر ،و هماهنگي بيشتر و تمرکز دراداره کشور مي‌توانيم ازاين معضلات عبور کنيم.
و)- خطاب به آمريکا ؛توبه کنيد و برگرديد، راه باز است شايد مردم ايران از ظلم و جنايت تاريخي شما بگذرند.
رهنمودهاي رهبري بر اساس پيش زمينه ها
۱-اختيارات و مسئوليت
اينکه آقاي رئيس‌جمهور بيان کردند که بايستي مديريتها، برنامه‌ريزي‌ها جدي‌تر بشود، تغيير پيدا کند، اينها حرف‌هاي درستي است، بايد بشود و بکنند ديگر؛ اين کارها را واقعاً دنبال کنند. همان طور که بيان شد، واقعاً بروند دنبال فعاليت جدي در همين زمينه‌هايي که گفته شد، و راه باز است.۲۴/۲/۹۸
مفهوم اين جملات اينست که دولت و رئيس جمهور موظف به انجام همين بايد هاست ؛ چرا علي رغم اينکه راه باز است و اختيارات کامل وجود دارد مديريتها اصلاح نمي‌شود ؟ چرا برنامه ريزي
نمي‌شود ؟ چرا تغييراتي که بايد داده شود نميشود؟ چرا نظارتها جدي و تقويت نمي‌شود؟ مگر رهبري با تشکيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ؛ اختيار کامل را به رئيس جمهور نداده اند ؟مگر تعزيرات حکومتي دردست دولت نيست ؟چرا اين مشکلات حل نمي‌شود ؟
۲-فقدان بن بست
هيچ بن بستي وجود ندارد: واقعاً بايد به مسئله‌ اقتصاد به طور جدي پرداخت. و عرض مي‌کنيم هيچ بن‌‌بستي هم به معناي واقعي کلمه در اينجا وجود ندارد، يعني واقعاً هيچ بن‌بستي نيست؛ بله، مشکلات هست، موانع هست [ولي] بن‌بست وجود ندارد. ۲۴/۲/۹۸
اينکه بعضي مسئولين کشور براي حل مشکلات کشور از طريق تکيه به خارج و شرطي کردن اقتصاد به برجام ! امروز احساس مي‌کنند به بن بست رسيده اند به‌خاطر راه اشتباهي است که رفته اند . بايد به ظرفيت‌ها ي داخلي تکيه مي‌کردند نه خارج ؛ بايد سرنوشت اقتصاد کشور را به برجام گره نمي‌زدند تا امروز با پاره شدن برجام به بن بست نرسند . اين بن بست مربوط به راه اشتباهي است که طي شده و بارها رهبري تاکيد فرمودند که اين راه ( مذاکره و تکيه به بيرون ) بن بست است و حلال مشکلات کشور نيست .
۳-فلز محکم جمهوري اسلامي دربرابرتحريم
-اين تحريم‌هايي که اينها بر جمهوري اسلامي تحميل کردند بي‌سابقه است، منتها مهم اين است که جمهوري اسلامي فلز محکمي دارد؛۲۴/۲/۹۸
دشمنان ما و در رأسشان آمريکا به اميد اينکه بلکه بتوانند از اين راه به جمهوري اسلامي ضربه‌اي وارد کنند، تحريم‌ها را تشديد کردند؛ به قول خودشان تحريم‌هاي بي‌سابقه. راست هم مي‌گويند؛ اين تحريم‌هايي که اينها بر جمهوري اسلامي تحميل کردند بي‌سابقه است، منتها مهم اين است که جمهوري اسلامي فلز محکمي دارد؛ اين را بعضي از ناظرين جهاني هم گفته‌اند که اگر اين تحريم‌ها و اين فشارها به هر کشور ديگري وارد مي‌شد، تأثيرات مهمي روي آنها مي‌گذاشت لکن جمهوري اسلامي به اتکاء مردم، به توفيق الهي، به همت مسئوليني که در گوشه ‌و ‌کنار کشور مشغول کارند، استحکام دارد وَالا فشار [هست]. آنها کار خودشان را کرده‌اند؛ دشمن همه‌ تلاش خودش را به خرج داده و کار خودش را کرده؛ او از خباثت و بدجنسي خودش کم نگذاشته؛ هدفشان هم اين است که مسئولين را به تسليم وادار کنند و محاسباتشان را جوري تغيير بدهند که منتهي بشود به اينکه تسليم بشوند، يعني بيايند در مقابل آمريکا تسليم بشوند و مردم را هم در مقابل نظام قرار بدهند؛ هدف دشمن اين است.امروز ملت ايران به‌خوبي دريافته که تنها ۲۰% مشکلات اقتصادي موجود ناشي از تحريم است و بقيه مربوط به سوء مديريت و برنامه ريزي هاي غلط و عدم اجراي سياست‌هاي رهبري توسط مجريان است .
۴-مذاکره مجدد با آمريکا
حالا آدم مي‌بيند و مي‌شنود که او (ترامپ) که مي‌گويد مذاکره، در داخل هم بعضي‌ها مي‌گويند «حالا مثلاً مذاکره چه عيبي دارد»؛ مذاکره سَم است. تا وقتي آمريکا هميني است که الان هست -به تعبير امام، تا وقتي آدم نشده؛ امام اين جوري تعبير کردند- مذاکره‌ي ما و آمريکا سَم است، و با اين دولت کنوني [آمريکا]، يک سَم مضاعف است.۲۴/۲/۹۸
نميخواهيم غفلت از دشمنيِ دشمن بشود که: «دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد»؛ اما نتوان هم دشمن را آن چنان پُرهيبت و پُرعظمت شمرد که طرف در مقابلِ او احساس کند که نمي‌تواند کاري بکند؛ نخير، دشمن، دشمنِ آن‌چنان قوي‌اي نيست؛ دشمن، دشمنِ مشکل‌داري است، سياست‌هايش هم غلط است. اين سياست‌هايي که اين چند سال اين رئيس‌جمهور به کار برده، تقريباً عموماً به ضررشان تمام شده از لحاظ سياسي ـ امنيتي؛ سياست‌هاي در منطقه‌ ما که اين جوري است، سياست‌هاي اروپايي‌شان اين جوري است، در مواجهه‌ با بعضي از قدرتهاي آسيايي [هم] سياست‌هايشان به ضررشان تمام شده؛ سياست‌هايشان سياست‌هايي بوده است که نتوانسته به آنها کمکي بکند. اين مسئله‌ هفت هزار ميليارد دلاري که اين شخص در تبليغات انتخاباتي‌اش مي‌گفت، باز هم ادامه دارد، باز هم دارند خرج مي‌کنند؛ البته دستشان در کيسه‌ سعودي‌ها هم هست. بنابر‌اين در سياست‌هايشان موفقيت نداشته‌اند.
در سياست مواجهه‌ با جمهوري اسلامي هم من به شما عرض بکنم که قطعاً آمريکا شکست خواهد خورد و به نفع ما تمام خواهد شد. الان صاحب‌نظراني در آمريکا دارند هشدار مي‌دهند -اينها در مطبوعاتشان درج مي‌شود- که اين فشاري که شما روي ايران داريد اِعمال مي‌کنيد، به يک جهش اقتصادي در ايران منجر خواهد شد؛ اين را آنها دارند مي‌گويند و واقعش هم همين است؛ آنها شکست مي‌خورند. رفتارشان انفعالي است؛ استحکام روزافزون جمهوري اسلامي به‌حمدالله طرف را مي‌ترساند، از روي انفعال دست به يک چنين کارهايي مي‌زنند. بنابر‌اين، اين را بايد توجه داشت.۲۴/۲/۹۸
تجربه پرهرينه مذاکره با غرب امروز براي هر انسان منصفي اثبات کرده است که تاکيد رهبري برغيرقابل اعتماد بودن غرب و آمريکا وبي فايده بودن مذاکره با آنها درست و منطقي بوده و هيچ انسان باشعوري از يک سوراخ دوبار گزيده نمي شود
۵- مقابله با آمريکا هراسي
هيچ‌ کس از هيبت ظاهري آمريکا نبايد بترسدهيچ کس؛ يعني اين واقعاً خيلي خطا است. آدم احساس ميکند بعضي‌ها از اين هيبت ظاهري و تشر و هياهو و مانند اينها جا ميزنند و وحشت مي‌کنند؛ ترس از اين هيبت ظاهري غلط است.
ابرقدرت‌ها کارشان را همين جوري پيش مي‌برند؛ با هياهو. آن قدرت واقعي آنها به قدر آن هياهويي که مي‌کنند نيست؛ خيلي کمتر است؛ منتها تشر مي‌زنند، هياهو مي‌کنند، تهديد مي‌کنند، اين و آن را مي‌ترسانند. هيچ کس نبايد [بترسد]؛ نه از آنها بايد ترسيد، نه از ثروت اين قارون‌هاي خليج فارس؛ اين قارون‌هايي هم که اطراف ما هستند، هيچ غلطي نمي‌توانند بکنند. ميلياردها تا حالا خرج کرده‌اند عليه ما در بخش‌هاي مختلف، به جايي هم نرسيده‌اند يعني واقعاً دستشان به جايي بند نشده. آمريکا در سال ۱۳۵۷ که سال انقلاب عظيم اسلامي ما است، از حالا به‌مراتب قدرتمندتر بود. جيمي کارتر که آن وقت رئيس‌جمهور آمريکا بود، از اين بابا که حالا سر کار است، هم عاقل‌تر بود، هم قدرتش بيشتر بود؛ اين، هم قدرتش کمتر است -هم قدرت مالي‌اش کمتر است، هم قدرت سياسي‌اش کمتر است- و هم عقلش کمتر است. و يک مأموري هم در داخل ايران داشتند که بر همه‌ امور مسلط بود؛ محمدرضاي پهلوي مأمور آنها بود، براي آنها کار ميکرد، طرف‌دار آنها بود و در اينجا هم همه‌ امور کشور دست او بود؛ اين را هم داشتند. در عين حال، ملت با دست خالي توانست آمريکا را شکست بدهد. ممکن است شما بگوييد «خب آن انقلاب بود»؛ الان هم انقلاب است؛ الان هم تعداد جوانهاي پُرشور انقلابي از آن روزي که انقلاب پيروز شد کمتر نيست و عمق انديشه‌ انقلابي آنها بيشتر هم هست؛ اين جوري است. نمونه‌هايش را شما در حوادث گوناگوني که در کشور پيش مي‌آيد، [مثلاً] در بزرگداشت‌هاي انقلاب، ملاحظه مي‌کنيد؛ امروز آن حرکت انقلابي، شور انقلابي، خودش را در جاي لازم نشان مي‌دهد. بنابر‌اين، هيبت آمريکا کسي را نهراساند۲۴/۲/۹۸
بنابر اين القاء دروغين احتمال جنگ بين ايران و آمريکا بيشتر يک جنگ رواني عليه افراد ترسو و بزدل در داخل کشور است که بايد با آن شديدا مقابله کرد .
انشالله در قسمت دوم چالشها و راهکارهاي اقتصاد کشور را از نگاه رهبري تبيين خواهيم کرد .

نویسنده : حميدرضا ترقي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.