۲۰۳۰ از انکار اجرا تا نسخه‌ای شوم برای فروپاشی فرهنگ‌ها - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 7696
  پرینتخانه » اجتماعی تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۴۳ | 593 بازدید |
«رسالت» بررسی می‌کند

۲۰۳۰ از انکار اجرا تا نسخه‌ای شوم برای فروپاشی فرهنگ‌ها

در سال ۲۰۱۵ ديپلمات ها و نمايندگان قانوني کشورها در کره جنوبي گرد هم آمدند تا درباره نظام آموزشي‌يکپارچه جهاني گفت‌وگو کنند و در پايان مقرر شد که تمامي کشور ها طي طرح دهکده جهاني‌يکپارچه متعهد شوند که سند آموزشي۱۵ سال آينده دنيا را به عنوان نقشه راه آموزشي کشورشان به اجرا در آورند.
۲۰۳۰ از انکار اجرا تا نسخه‌ای شوم برای فروپاشی فرهنگ‌ها

در سال ۲۰۱۵ ديپلمات ها و نمايندگان قانوني کشورها در کره جنوبي گرد هم آمدند تا درباره نظام آموزشي‌يکپارچه جهاني گفت‌وگو کنند و در پايان مقرر شد که تمامي کشور ها طي طرح دهکده جهاني‌يکپارچه متعهد شوند که سند آموزشي۱۵ سال آينده دنيا را به عنوان نقشه راه آموزشي کشورشان به اجرا در آورند. سند ۲۰۳۰ توسط دولت تدبير و اميدبدون طي مراحل قانوني، تأييد شوراي انقلاب فرهنگي و عدم تصويب کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد سندي که رهبر معظم انقلاب و ساير مسئولين کشور نسبت به اجراي آن هشدار دادند.
به گفته کارشناسان آموزشي،۲۰۳۰ براي ايران فروپاشي تعليمات ديني و سنتي و به پيوست آن از همپاشي حوزه تحکيم خانواده را نشانه رفته است. طرحي که امروز نه تنها در ايران بلکه در کشورهاي غربي متخصصين حوزه هاي فرهنگي و آموزشي را به نقد آن وا داشته است.
*طراحي پنتاگون آمريکا براي تغيير الگوي آموزشي
شايد مهم‌ترين دغدغه و نگراني در اين خصوص اين باشد که يکي از اهداف پشت پرده سند ۲۰۳۰ تغيير الگوي آموزشي کشورها براساس طراحي پنتاگون آمريکا است و اولين قدم براي پياده سازي اين طرح خصوصي سازي آموزش و پرورش خواهد بود تا دست دولت ها از نظام هاي آموزشي کوتاه شود و با تغيير دولت ها آسيبي به اين سند و اجراي آن وارد نشود.
با اين حال نظام آموزشي ايران اسنادي بالادستي همچون سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و همچنين سند دانشگاه اسلامي را دارد و نيازي به تصويب اسناد ديگري همچون ۲۰۳۰ براي بحث آموزش و تعليم در مدارس وجود ندارد؛ سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در هفت فصل در شوراي انقلاب فرهنگي به تصويب نهايي رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا بوده است حال بايد ديد اين سند کامل تا چه اندازه در مدارس اجرا شده که جاي خالي براي سند يا سندهايي مانند۲۰۳۰باقي بگذارد؟
*۲۰۳۰اجرا مي شود؟
علي‌رغم بسياري از انکارها در خصوص اجراي مخفيانه ۲۰۳۰ در برخي مدارس کشور بطحايي وزير آموزش و پرورش خود درمصاحبه اي عنوان مي کند که « سند ۲۰۳۰ به‌صورت مخفيانه در برخي مدارس اجرا مي شود.»
بايد اذعان داشت که ۲۰۳۰ نسخه بيگانگان براي فرهنگ و آموزش ماست نسخه اي که آمده است تا پرده را بدرد و ديوارهاي بسياري را ويران کند! ديوارهايي که شايد تا ساليان سال هم نتوان آن را از نو چيد و يا حتي تعمير و ترميم کرد. حالا فارغ از اجرايي شدن يا نشدن اين سند،رسالت براي بررسي و تحليل بيشتر آن به سراغ کارشناسان رفته است.

فاطمه ولايت، کارشناسي ارشد روانشناسي و محقق در اين خصوص به رسالت مي گويد: در ارتباط با سند ۲۰۳۰سال گذشته ترديد هايي ايجاد شد و اعتراضات خانواده ها را به دنبال داشت شايد بعضي از افراد مي خواستند در ظاهر امربا سر فصلي يکي از موضوعات سند را اجرا کنند اما با اقدام هوشمندانه در سطح کشور از وقوع اين موضوع جلوگيري شد.
*مغايرت با اصول ارزشي اسلامي
وي در خصوص بندهاي مغاير با اصول ارزشي اسلامي اين سند بيان مي کند:اين سند به موضوع برابري جنسيت اشاره مي کند و به آگاهي هاي کودکان نسبت به اين مسئله تأكيد دارد بايد توجه داشت دين هوشياري را تأكيد مي کند اينکه مسائلي بيش از نياز بچه ها بيان شود لزومي وجود ندارد و اين مسائل آسيب رواني را به دنبال دارد وهمواره به خانواده ها هم اين مهم تأكيد مي شود.
ولايت ادامه مي دهد: بنا به تأكيد رهبر سازو کار اين سند با فرهنگ و سياست و نظام انديشه اي که در حکومت اسلامي کشور ما ن وجود دارد مغاير است و رنگ و لعاب زيادي براي پياده سازي آن داده شده که اين، دوگانگي فکري و فرهنگي را به‌وجود آورده است.
اين محقق مي افزايد: سند تحول بنيادين توسعه آموزش و پرورش جامع و کامل است و مهم ترين اتفاق نظام آموزشي کشور است به طوري که برنامه ريزي تمامي مسائل آموزشي که اهداف در اين حوزه کجاست وبايد به کجا برسيم حتي در حوزه ورزش بيان شده است که اگر تبيين شود با اين نوع از آسيب ها مواجه نخواهيم بود متأسفانه مديران مياني و کارشناسان براي برنامه ريزي سالانه در جريان اين سند نيستند اين سند با سازو کار جامعه خودمان نوشته شده است وبر تربيت اسلامي تأكيد دارد.اما ظرفيت و امکانات لازم براي اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش وجود ندارد.
*نقشه سکولار براي تباهي فرهنگ ها
فرزاد نوابخش در قامت‌يک جامعه شناس و محقق در بحث آموزش در ايران هم به «رسالت» مي گويد: جامعه غربي بويژه از چندين جهت با جامعه ما در تعارض است ، که مهم ترين آنها عبارتند از بنيان پوزيتيويستي ، بنيان ليبراليستي وسکولاريزم ،لائيسيزم لائيک.اما پوزيتيويست چيست؟ پوزيتيويست ها متافيزيک و آخرت را قبول ندارند ، واژه پوزيتيويست يعني مثبت گرايي و در برابر فلسفه نگاتيو يا منفي گرايي است پوزيتيويست ها معتقدند فقط همين دنيا وجود دارد و چيزي غير اين دنيا نيست ، وظيفه علم را شناخت دنيا با ابزار مشاهده و حواس پنجگانه ميدانند ، فلسفه نگاتيو يعني فلسفه منفي يعني همانگونه که در عکاسي نگاتي و منفي و شيشه عکس مهم است و نه پوزيتيو يا خود عکس ، دنيا هم همينطور است ، آن دنيا متافيزيک نگاتيو اين دنياست و معتقدند ، آن دنياي ناديدني متافيزيک از اين دنياي ديدني فيزيک مهم تر است ، پوزيتيويست ها معتقدند اصلا متافيزيک وجود ندارد ، چه رسد به اينکه مهم تر هم باشد.
وي ادامه مي دهد:پوزيتيويست ها در تعريف علم معتقدند، وظيفه علم شناخت پديده قابل مشاهده تجربي دنيايي است و روش علم هم که مشاهده و آزمايش مي‌باشد ، مطابق اين تعريف جديد و پوزيتيويستي ، علم فقط و فقط محدود به دنيا است و به‌ويژه معتقدند آن دنيا و ماوراءالطبيعه وجود ندارد . به همين دليل مباني پوزيتيويستي علم غربي با مباني مذهبي مغايرت دارد و در تعارض شديد است.
وي مي افزايد:عنصر ديگر ليبراليسم است ،جامعه غربي يک جامعه ليبرال است ، واژه ليبرال از واژه liber مشتق شده که به معني آزادي است ، بنياد جامعه غربي آزادي از همه چيز است ، در سياست ، دموکراسي ليبرال مبتني بر رقابت آزاد احزاب سياسي جريان دارد تأكيد مي‌شود ، دموکراسي غربي ، دموکراسي ليبرال است ، دموکراسي تنها نيست در اقتصاد هم معتقدند در پرتو اقتصاد ليبرال ، رقابت آزاد توليد کنندگان براي جلب مشتري و جلب بازار فروش بيشتر محصولات باعث تلاش در جهت افزايش کيفيت محصولات و کاهش قيمت ها براي غلبه بر رقباي تجاري مي‌شود.
اين محقق ادامه مي دهد: در عرصه فرهنگي نيز معتقد به آزادي انديشه هستند غربي ها بسيار هوشمندانه و جهت دار مراقب هستند تا جلوي نفوذ مذهب را بگيرند ، هرآنچه جامعه غربي توليد مي‌کند بنيان پوزيتيويستي دنيا مدارانه و ليبراليستي آزاد سازي انسان از هر قيد و بندي دارد ، يکي از معاني واژه مذهب قيد و بند است ، مذهب انسان را مقيد به کنترل نفسانيات مي‌داند ، به همين دليل است که مدل نگاه ليبراليستي غربي با مباني مذهبي مغايرت و تعارض کامل دارد به علاوه بايد اضافه کرد که ليبرال‌ها بسيار هوشمندانه مراقب اند تا مبادا انديشه مذهبي در جامعه شان نفوذ کند.
نوابخش بيان مي کند:سکولاريزم و لائيسيزم لائيک يعني جدايي دين از سياست و عرصه عمومي جامعه ، در جوامع غربي دين و اعتقادات را متعلق به حوزه خصوصي مي‌دانند، مطابق اصل ليبراليستي آزادي انديشه، هرکس آزاد است در حوزه علايق و باورها و عقايد شخصي هر عقيده اي داشته باشد ولي در حوزه عمومي قانون که برخاسته از رأي اکثريت جامعه است لازم الاجراست ، هيچ چيز حتي احکام صريح مذهبي بالاتر از قانون نيست.
*طراحي هوشمندانه به قصد تزريق افکار و عقايد
وي ادامه مي دهد:با توجه به موارد اشاره شده، هرآنچه که از جانب غرب به اين سو جريان مي يابد به دليل مغايرت فضا و نگاه پوزيتيويستي و ليبراليستي و سکولاريستي غربي با مباني نظام اسلامي مخرب است ، مخصوصا بايد اين ملاحظه را نيز اضافه کرد و تأكيد کرد که غربي ها به‌طور جهت دار و با نيت و به قصد تغيير و تخريب بنيان هاي مذهبي جوامع ،
به‌طور هوشمندانه قوانين و قراردادها را به بهانه مدرنيسم طراحي و به ديگر جوامع تحميل يا تزريق مي‌کنند، زيرا بنيان مدرنيسم غرب ماهيت ضدمذهبي، پوزيتيويستي و ليبراليستي دارد و توسعه و مدرنيسم غربي همراه با نگهداشت مباني مذهبي ممکن نيست‌به همين دليل بايد با احتياط بسيار زياد به آنها نگريست.
نوابخش مي گويد: به همين سبب سند ۲۰۳۰ و قوانين فرعي ديگر ناشي از آن با مباني اسلامي نظام اسلامي ما مغايرت و تعارض شديد دارد و مخصوصا به قصد تخريب بنيان‌هاي مذهبي جوامع و تغيير جوامع به سمت مدرن سازي و توسعه که بنياني ضدمذهبي، ليبراليستي و پوزيتيويستي دارد مي‌باشد. از طرفي رهبري معظم انقلاب به‌ويژه درباره سند معروف به ۲۰۳۰ هشدار و نهي فرموده اند و شرعاً و قانوناً لازم است که همگان اطاعت کنند.

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.