واقعیت‌های پنهان در مورد آب‌های زیرزمینی

محمدجواد سمیعی: گروه مهندسی-اجتماعی آبانگاه بر بال خیال، به دو سال و نیم قبل برگردید. تقریبا به ابتدای پاییز سال ۹۸؛ زمانی که هنوز همه‌گیری کووید ۱۹، برای همه ما بی‌معنا بود. اگر آن زمان، کسی به شما می‌گفت، به‌زودی قرار است چنین ویروسی، فاجعه‌ای با ابعادی وسیع را در سطح جهان رقم بزند؛ به‌طوری‌که … ادامه خواندن واقعیت‌های پنهان در مورد آب‌های زیرزمینی