نقش اوباما در انتخابات سال ۲۰۲۰ آمريکا - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 5184
  پرینتخانه » بین الملل تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۵۸ | 1639 بازدید |

نقش اوباما در انتخابات سال ۲۰۲۰ آمريکا

بدون شک باراک اوباما رئيس جمهور سابق ايالات متحده آمريکا نقش پررنگي در انتخابات رياست جمهوري سال 2020 ايفا خواهد کرد.
نقش اوباما در انتخابات سال ۲۰۲۰ آمريکا

بدون شک باراک اوباما رئيس جمهور سابق ايالات متحده آمريکا نقش پررنگي در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ ايفا خواهد کرد.بدون شک باراک اوباما رئيس جمهور سابق ايالات متحده آمريکا نقش پررنگي در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ ايفا خواهد کرد. اين نقش آفريني مسلما به سود ترامپ نخواهد بود! به نظر مي رسد يکي از کارويژه هاي اوباما و همسرش ميشل، هدايت آراي لاتين تبارها و اسپانيولي تبارها به سود جو بايدن يا نامزد نهايي حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوري آتي باشد. نظرسنجي هاي اخير در ايالات متحده نشان مي دهد که بسياري از آمريکايي هاي لاتين تباري که در سال ۲۰۱۶ ميلادي به ترامپ راي داده بودند، در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ قصد دارند آراي خود را به سود رقيب رئيس جمهور فعلي آمريکا به گردش در آورند.
بر اساس آخرين نظرسنجي انجام شده در ايالت فلوريدا که نتايج آن در شبکه NBC منتشر شده است، ۵۶ درصد از آمريکايي هاي لاتين تباري که در انتخابات رياست جمهوري قبلي به ترامپ راي داده بودند، از اقدام خود پشيمان شده و نظرشان در مورد ادامه کار ترامپ تغيير کرده است.همين نظرسنجي نشان مي دهد که ۳۷ درصد از آمريکايي هاي لاتين تبار در فلوريدا در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۶ در کمپين انتخاباتي ترامپ حضور داشتند.فراتر از آنچه ذکر شد، ۶۶ درصد از آمريکايي هاي لاتين تبار
ايالت کاليفرنيا که در انتخابات قبلي به ترامپ راي داده بودند نيز اين بار از رقيب وي حمايت کرده اند. اين ميزان در ايالات نيويورک و تگزاس به ترتيب ۷۳ و ۶۹ درصد بوده است.
همان گونه که اشاره شد، ترامپ ديد مثبتي نسبت به نقش آفريني آمريکايي هاي
لاتين تبار در انتخابات رياست جمهوري آتي ندارد. صورت‌بندي اين موضوع چندان دشوار به نظر نمي ر سد! در برخي ايالات آبي (که آراي آنها به صورت سنتي به حزب دموکرات تعلق دارد) افزايش يا کاهش اقبال لاتين تبارها نسبت به ترامپ تغييري در نتايج کلي انتخابات نخواهد داد. به عنوان مثال، کاليفرنيا ايالتي آبي است که آراي آن به صورت سنتي به حزب دموکرات تعلق دارد. اين قاعده در خصوص انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ نيز صادق است. در برخي ايالات جنوبي و قرمز آمريکا (که آراي آنها به صورت سنتي به جمهوريخواهان تعلق دارد) نيز آمريکايي هاي لاتين تبار قدرت تغيير موازنه بازي به ضرر ترامپ را نخواهند داشت. با اين حال، آمريکايي هاي لاتين تبار در ايالات خاکستري مي توانند معادله را به ضرر ترامپ تغيير داده و حتي خود به تنهايي، برنده نهايي انتخابات رياست جمهوري آمريکا را تعيين کنند!
اوباما در جريان رقابتهاي انتخابات مياندوره اي کنگره نيز تلاش کرد تا در برخي ايالات ، افراد لاتين تبار را نسبت به گردش آراي خود به سود نامزدهاي حزب دموکرات ترغيب کند. اين فرمول در سال ۲۰۱۸ ميلادي تا حدود زيادي براي دموکراتها موفقيت آميز بود. با همه اين اوصاف، چنين مسئله اي در سال ۲۰۲۰ به مراتب نسبت به سال ۲۰۱۸ حساس تر خواهد بود. پشيماني ۵۶ درصد از آمريکايي هاي لاتين تبار از راي قبلي خود به ترامپ در ايالت مهم و سرنوشت ساز فلوريدا، بدترين خبر ممکن براي ترامپ محسوب مي شود.
اگر اين آرا به سود نامزد حزب دموکرات هدايت شود، وي با اختلافي اندک بازي را به «جو بايدن» (يا هر يک از رقباي احتمالي خود) خواهد باخت و کل آراي الکترال آن ايالات را از دست خواهد داد. نبايد فراموش کرد که با توجه به رقابت تنگاتنگ دو حزب دموکرات و جمهوريخواه در ايالت هاي خاکستري، آراي آمريکايي هاي لاتين تبار در رقم خوردن پيروزي يا شکست نهايي ترامپ موثر خواهد بود. اين نقش آفريني مسلما به سود ترامپ نخواهد بود! به نظر مي رسد يکي از کارويژه هاي اوباما و همسرش ميشل، هدايت آراي لاتين تبارها و اسپانيولي تبارها به سود جو بايدن يا نامزد نهايي حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوري آتي باشد. نظرسنجي هاي اخير در ايالات متحده نشان مي دهد که بسياري از آمريکايي هاي لاتين تباري که در سال ۲۰۱۶ ميلادي به ترامپ راي داده بودند، در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ قصد دارند آراي خود را به سود رقيب رئيس جمهور فعلي آمريکا به گردش در آورند.

بر اساس آخرين نظرسنجي انجام شده در ايالت فلوريدا که نتايج آن در شبکه NBC منتشر شده است، ۵۶ درصد از آمريکايي هاي لاتين تباري که در انتخابات رياست جمهوري قبلي به ترامپ راي داده بودند، از اقدام خود پشيمان شده و نظرشان در مورد ادامه کار ترامپ تغيير کرده است.همين نظرسنجي نشان مي دهد که ۳۷ درصد از آمريکايي هاي لاتين تبار در فلوريدا در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۶ در کمپين انتخاباتي ترامپ حضور داشتند.فراتر از آنچه ذکر شد، ۶۶ درصد از آمريکايي هاي لاتين تبار
ايالت کاليفرنيا که در انتخابات قبلي به ترامپ راي داده بودند نيز اين بار از رقيب وي حمايت کرده اند. اين ميزان در ايالات نيويورک و تگزاس به ترتيب ۷۳ و ۶۹ درصد بوده است.
همان گونه که اشاره شد، ترامپ ديد مثبتي نسبت به نقش آفريني آمريکايي هاي لاتين تبار در انتخابات رياست جمهوري آتي ندارد. صورت‌بندي اين موضوع چندان دشوار به نظر نمي ر سد! در برخي ايالات آبي (که آراي آنها به صورت سنتي به حزب دموکرات تعلق دارد) افزايش يا کاهش اقبال لاتين تبارها نسبت به ترامپ تغييري در نتايج کلي انتخابات نخواهد داد. به عنوان مثال، کاليفرنيا ايالتي آبي است که آراي آن به صورت سنتي به حزب دموکرات تعلق دارد. اين قاعده در خصوص انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ نيز صادق است. در برخي ايالات جنوبي و قرمز آمريکا (که آراي آنها به صورت سنتي به جمهوريخواهان تعلق دارد) نيز آمريکايي هاي لاتين تبار قدرت تغيير موازنه بازي به ضرر ترامپ را نخواهند داشت. با اين حال، آمريکايي هاي لاتين تبار در ايالات خاکستري مي توانند معادله را به ضرر ترامپ تغيير داده و حتي خود به تنهايي، برنده نهايي انتخابات رياست جمهوري آمريکا را تعيين کنند!
اوباما در جريان رقابتهاي انتخابات مياندوره اي کنگره نيز تلاش کرد تا در برخي ايالات ، افراد لاتين تبار را نسبت به گردش آراي خود به سود نامزدهاي حزب دموکرات ترغيب کند. اين فرمول در سال ۲۰۱۸ ميلادي تا حدود زيادي براي دموکراتها موفقيت آميز بود. با همه اين اوصاف، چنين مسئله اي در سال ۲۰۲۰ به مراتب نسبت به سال ۲۰۱۸ حساس تر خواهد بود. پشيماني ۵۶ درصد از آمريکايي هاي لاتين تبار از راي قبلي خود به ترامپ در ايالت مهم و سرنوشت ساز فلوريدا، بدترين خبر ممکن براي ترامپ محسوب مي شود.
اگر اين آرا به سود نامزد حزب دموکرات هدايت شود، وي با اختلافي اندک بازي را به «جو بايدن» (يا هر يک از رقباي احتمالي خود) خواهد باخت و کل آراي الکترال آن ايالات را از دست خواهد داد. نبايد فراموش کرد که با توجه به رقابت تنگاتنگ دو حزب دموکرات و جمهوريخواه در ايالت هاي خاکستري، آراي آمريکايي هاي لاتين تبار در رقم خوردن پيروزي يا شکست نهايي ترامپ موثر خواهد بود.

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.