باطل رفتنی است - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 36419
  پرینتخانه » اسلایدر, بین الملل, سیاسی تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۷ |
لزوم خروج نیروهای آمریکایی از منطقه بررسی شد؛

باطل رفتنی است

به سالروز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی نزدیک می‌شویم و هشدار به آمریکایی‌ها برای خروج از منطقه غرب آسیا نیز شدت و جدیت بیشتری یافته است. رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت ضمن اشاره به سالگرد شهادت سردار سلیمانی خطاب به آمریکایی‌ها گفت: «شما دست سردار ما را قطع کردید، باید پای شما را از این منطقه قطع کرد. تا وقتی در این منطقه حضور دارید، انتقام نهایی را نگرفتیم. وقتی پای شما در این منطقه قطع شود، ما انتقام نهایی را گرفتیم.»
باطل رفتنی است

حانیه مسجودی
به سالروز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی نزدیک می‌شویم و هشدار به آمریکایی‌ها برای خروج از منطقه غرب آسیا نیز شدت و جدیت بیشتری یافته است. رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت ضمن اشاره به سالگرد شهادت سردار سلیمانی خطاب به آمریکایی‌ها گفت: «شما دست سردار ما را قطع کردید، باید پای شما را از این منطقه قطع کرد. تا وقتی در این منطقه حضور دارید، انتقام نهایی را نگرفتیم. وقتی پای شما در این منطقه قطع شود، ما انتقام نهایی را گرفتیم.»
اکنون سالیان سال است که مقامات آمریکایی نیروهای نظامی خود را به کشورهایی ازجمله عراق، سوریه، پاکستان، افغانستان و … اعزام و پایگاه‌های نظامی را مجهزتر می‌کنند. کارشناسان بین‌الملل بر این باورند که آمریکا در مورد پرونده عراق چند نگرانی دارد؛ نخست افزایش نفوذ ایران بعد از آزادسازی موصل، دوم به راه افتادن جنگ‌های داخلی و قومی که می‌تواند منافع آمریکا در عراق را در بلندمدت تهدید کند.نگرانی سوم این کشور تغییر در وضعیت عراق تا جایی که تأثیر آن بر سوریه و اردن هم نمایان شود، خواهد بود.
بنابراین جلوگیری از قدرت یافتن جمهوری اسلامی را می‌توان هدف اشغالگران آمریکایی از حضور در منطقه‌ای که کیلومترها با سرزمین آن‌ها فاصله دارد، عنوان کرد. 
مقامات تروریست پرور آمریکا در حالی نگران افزایش قدرت نفوذ ایران در منطقه هستند که ایجاد ارتباط و حتی افزایش قدرت اقتصادی، نظامی یا دفاعی حق مسلم ایران در رابطه با کشورهایی است که با آن‌ها مرز خاکی و حتی دریایی دارد. خودشان تلاش دارند بر تمام دنیا سیطره پیداکنند و نیروهای نظامی خود را کیلومترها دور از کشورشان مستقر می‌کنند تا ناامنی را در منطقه افزایش دهند.
طـی سال‌های بعـد از اسـتقلال آمریـکا از انگلسـتان در ۴ ژوئیـه ۱۷۷۶ شـاهد شکل‌گیری روزافزون این کشور در سـطح منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای بوده‌ایم. 
آغـاز قـدرت آمریـکا در مقـام قدرتـی منطقه‌ای را می‌تـوان در رهنامـه جیمـز مونروئـه رئیس‌جمهور آمریکا مشـاهده کـرد.
به گزارش پایگاه خبری الوقت، با آغـاز جنگ جهانی اول میـان قدرت‌های اروپایی، شـاهد گذار از رهنامـه انزوا گرایی مونروئـه و ورود آمریـکا بـه عرصـه بحران‌های بین‌المللی بودیم. بـر این اساس اسـتثنایی بـودن وودرو ویلسـون، رئیس‌جمهور آمریکا در سال‌های پایانـی جنگ جهانـی اول،  ملـت آمریکا وظیفـه ترویج دموکراسی را در تمـام جهان عهده‌دار بودند!
درنتیجه روسای جمهور آمریـکا تعریف حـوزه نفـوذ در مناطق مختلـف جهـان ازجمله خاورمیانـه و غـرب آسـیا را به‌عنوان یکـی از ضروریـات رهنامه‌های سیاسـی خارجی خود در دسـتور کار قراردادند. 
در پرتـو تقابـل آمریـکا با شـوروی، منطقه غرب آسیا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطـق حیاتی موردتوجه دولتمـردان آمریکایی قـرار گرفت.
باگذشت زمانی کوتـاه، این منطقـه به حیاط خلـوت آمریکا تبدیل شـد و ایـن کشـور طـی دهه‌های گذشـته موفق شـده اسـت کـه بر ایـن مناطق نه‌تنها نظارت داشـته باشـد، بلکه در راسـتای حفظ سـلطه خـود در نظام بین‌الملل از توانایی‌های غرب آسـیا بهره بگیرد.
در طی همه این سال‌ها آمریکا سعی کرد تا با ایجاد بحران در غـرب آسـیا و ایجاد پدیده‌هایی همچون جنگ، تروریسـم، مذاکرات صلح، مبارزه با سلاح‌های کشتارجمعی و… سـلطه خود بر این مناطق را حفظ کند. 
تا وجود دائمی بحران‌ها سـبب احسـاس نیاز و ضـرورت حضـور آمریکا در نقش منجی بشـریت (به ادعـای آمریکایی‌ها) و دموکراسـی حس شود و یک پروژه طویل و پیچیده بود.
هدف آمریکا از حضور در منطقه، فشار حداکثری به ایران برای جلوگیری از قدرت نفوذ در منطقه است.
درنتیجه اشغالگران آمریکایی در راستای سیاست فشار حداکثری بر ایران قصد دارند باهدف قرار دادن گروه‌های عراقی نزدیک به ایران ازجمله سازمان بدر به رهبری هادی العامری، عصائب اهل الحق به رهبری قیس الخزعلی و جنبش النجباء به رهبری اکرم الکعبی و نیز کتائب حزب الله عراق به‌زعم خود از میزان نفوذ ایران در عراق بکاهند و همکاری‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ایران با این کشور را که نقش مهمی در کاهش اثرات تحریم‌های آمریکا علیه تهران داشته‌اند را تحت تأثیر قرار دهند.از طرفی وجود منابع استراتژیک مانند نفت نیز از دلایل غیرقابل‌انکار حضور نیروهای این کشور است.اکنون سال‌هاست که آمریکایی‌ها منابع نفتی کشورهای ضعیف منطقه ازجمله عراق و سوریه را استخراج می‌کنند. 
در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت و رکود تجارت‌های وابسته به این محصول آمریکا را به این فکر واداشته است که درگیری نظامی در منطقه می‌تواند قیمت نفت را افزایش دهد. 
اشغالگران آمریکایی در راستای سیاست فشار حداکثری بر ایران قصد دارند باهدف قرار دادن گروه‌های عراقی نزدیک به ایران ازجمله سازمان بدر به رهبری هادی العامری، عصائب اهل الحق به رهبری قیس الخزعلی و جنبش النجباء به رهبری اکرم الکعبی و نیز کتائب حزب الله عراق به‌زعم خود از میزان نفوذ ایران در عراق بکاهند و همکاری‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ایران با این کشور را که نقش مهمی در کاهش اثرات تحریم‌های آمریکا علیه تهران داشته‌اند را تحت تأثیر قرار دهند.
بنابراین ایجاد یک درگیری نظامی در منطقه می‌تواند با افزایش قیمت نفت و همچنین تهدید امنیت انرژی کشور چین که اقتصادش شدیدا وابسته به نفت منطقه است موجبات مهار چین را برای آمریکا ایجاد کند و همچنین زمینه را برای گرفتن امتیازات تجاری بیشتر از این کشور و دیگر اقتصادهای بزرگ جهان مثل اروپا که اقتصادشان به نفت خاورمیانه وابسته است را فراهم کند.
با این اوصاف می‌توان گفت که آمریکا با اشاعه جنگ و ترور و کشتار زنان و کودکان در منطقه به دنبال منافع خود و تضعیف کشورهایی است که از آن‌ها پیروی نمی‌کنند. باوجود مثال‌های فراوان برای اثبات این مسئله اما ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی واضح‌ترین و گویاترین دلیل برای عدم اعتماد به آمریکایی‌ها چه از حزب جمهوری‌خواه و چه دموکرات است. 
چشم دوخته‌شده دولت به گلابی‌های برجام پس از ۸ سال
بااین‌حال رئیس‌جمهور کشورمان در نشست مذکور پس از اشاره به قطع کردن پای آمریکا از منطقه گفت که تا چند روز دیگر دوران حکومت ترامپ، این قاتل وحشی و دیوانه به پایان می‌رسد و کل تاریخ و حکومتش به زباله‌دان تاریخ می‌رود. 
از این مسئله بسیار خوشحالیم. البته این کار ما و ملت‌های منطقه نبود بلکه کار مردم آمریکا بود. مردم آمریکا فهمیدند او لیاقت ندارد و رقیبش را به قدرت رساندند. شرایط بعد از ترامپ شرایط بهتری برای مردم منطقه خواهد بود.چنین اظهاراتی نشان از امید مجدد دولت به مکتب فکری آن‌ها به مذاکره مجدد و ارتباط بهتر با آمریکاست. تکرار مکررات است اگر بازهم از عواید مذاکره با آمریکا و کشورهای اروپایی واژه یا عبارتی بنویسیم. چراکه ۸ سال است که منتظر گلابی‌های درخت برجام هستیم.

نویسنده : حانیه مسجودی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.