آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس قوه قضائيه:
با انباشت ثروت باد‌آورده مقابله مي كنيم

رئيس قوه قضائيه گفت: ضمن حمايت از سرمايه‌گذاري سالم، با انباشت ثروت بادآورده مقابله مي‌کنيم. به گزارش باشگاه جوان؛ آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه درجلسه مسئولان عالي قضائي، با تاکيد بر اينکه هيچ رأفتي در برخورد دستگاه قضائي با مفسدان اقتصادي وجود نخواهد داشت، به همه کساني که به فکر ثروت‌هاي بادآورده و سوء استفاده از التهابات اقتصادي هستند، هشدار داد که قوه قضائيه به عنوان يکي از ارکان نظام به سراغ آن‌ها خواهد رفت و قطعاً مجازات خواهند شد. رئيس قوه قضائيه با تاکيد براينکه هيچ رأفتي دربرخورد دستگاه قضائي با مفسدان اقتصادي وجود نخواهد داشت، به همه کساني که به فکرثروت‌هاي بادآورده وسوء استفاده از التهابات اقتصادي هستند هشدارداد که قوه قضائيه به عنوان يکي ازارکان نظام به سراغ آنها خواهد رفت وقطعاً مجازات خواهند شد. وي ، با اشاره به تلاش هاي دشمن براي ايجاد تلاطم دربازارواقتصاد کشوربا هدف ايجاد شکاف ميان مردم ونظام طي ماه هاي اخير، گفت: درکناراين دشمني ها عده اي درداخل به دنبال سودجويي وکسب ثروت هاي بادآورده بودند. ما نيزبه اين افراد هشدارداديم که برخوردهايمان جدي وقاطع خواهد بود. مجدداً اعلام مي کنم که دستگاه قضائي ضمن حمايت کامل ازسرمايه گذاري 
سالم وبرخورد با افراد يا نهادهايي که به نحوي بخواهند درمقابل اين قبيل سرمايه گذاري ها موانعي ايجاد کنند، به شدت با کساني که تلاش دارند ازرخنه هاي امنيتي واقتصادي براي تحصيل مال وانباشت ثروت بادآورده استفاده کنند مقابله خواهد کرد.رئيس قوه قضائيه با اشاره به اقدامات اخيردستگاه قضائي وصدوربرخي آرا دراين زمينه، يادآورشد: هيچ رأفتي دربرخورد با مفسدان اقتصادي نخواهد شد. البته روشن است که هيچکس به لحاظ عاطفي ازاينکه يک شهروند جمهوري اسلامي گرفتارعواقب اقدامات سوء خود شود، خرسند نمي شود اما دنياپرستي برخي افراد باعث مي شود که با ترجيح منافع خود برمنافع مردم وبه قيمت گرفتاري وعسروحرج يک ملت به چنين سرنوشتي دچارشوند.آيت الله آملي لاريجاني با توصيه به افرادي که درانديشه سودجويي وبهره مندي ازبرخي التهابات هستند، تاکيد کرد: بهتراست تا راه بازگشتي وجود دارد اين افراد ازتخلفات وجرائم خود دست بردارند زيرا قطعاً دستگاه قضائي به عنوان يکي ازارکان نظام با قاطعيت درمقابل مفاسد اقتصادي ايستاده واجازه نمي دهد که برخي با تلاش براي کسب ثروت هاي بادآورده منافع عموم مردم را به خطربيندازند. آيت الله آملي لاريجاني همچنين با بيان اينکه جمهوري اسلامي امروزقدرتمندترازهميشه درمسيررشد وبالندگي قراردارد، به پيشرفت‌هاي صنعتي وعلمي کشوردرعرصه‌هاي گوناگون اشاره کرد و افزود: ايران اسلامي حرف اول را درمنطقه مي‌زند وآمريکايي‌ها را با خفت روبه‌روکرده است. درمقابل چنين عزتي شاهد رفتارحکام سعودي با آن ميزان ثروت يا به قول آمريکا آن ميزان شيردهي هستيم که مدام ازسوي آمريکا تحقيرمي‌شوند.

آدرس مطلب http://resalat-news.com/newspaper/page/9354/1/48241/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha