آرشیو
انتخاب نشریه


عضواصلاح طلب شوراي چهارم:
برخي نامزدهاي شهرداري آدرس شهرداري را هم بلد نيستند

عضواصلاح طلب شوراي چهارم گفت: متأسفانه براي انتخاب شهرداربه دنبال افرادي رفته اند که اگرآنها را درميدان بهارستان پياده کنند آدرس شهرداري را بلد نيستند. تا کي مي‌خواهيم شعاردهيم ومدام بگوييم برنامه برنامه. برنامه را درميدان انقلاب هم مي‌فروشند.محمد حقاني درگفت‌وگوبا فارس، درخصوص انتخاب شهردارتهران گفت: تعدادي اسامي اعلام شد. شوراي پنجم بعد ازدوانتخابي که داشت ومتأسفانه به نتيجه نرسيد، بايد دقت لازم را درانتخاب شهردارداشته باشد.وي گفت:‌ شورا هميشه درانتخاب‌ها عجله مي‌کند صرفاً به دنبال نام ونشان ومسائل اينچنيني است. 
درمديريت شهري شهردارواعضاي شوراي شهربايد شاخص‌ها و معيارهاي لازم را داشته باشد تا بتوانند نتيجه درستي بگيرند.وي با بيان اينکه مديريت شهري وظايفي درزمينه اجرا وموضوعات قانوني درقبال مردم دارد،‌گفت:‌اکثرآسيب‌هاي اجتماعي که درشهر تهران است مانند کودکان کار، زنان سرپرست،‌معتادين متجاهرودستفروش‌ها ازبيرون شهربه تهران تحميل مي‌شوند.
به گفته حقاني، جمعيت تهران فقط10 ميليون و12 ميليون نيست بايد تهران را با جمعيت‌هاي سيارش درنظر گرفت وبراي اين شهر اقدامات کليدي انجام داد.عضو اصلاح‌طلب شوراي چهارم گفت: شهردارتهران ازنظرقدرت اجرايي درحد معاون اول رئيس‌جمهوراست کارشهرداري ظهور و بروزش زياد است شهردارتهران بايد آشنايي به مسائل شهروشهرداري داشته باشد وقدرت تعامل با قواي مختلف را داشته باشد.وي درخصوص برخي گزينه‌هاي مطرح براي شهرداري ازخارج ازسازمان شهرداري گفت: نبايد براي شهرداري فردي را ازخارج از بدنه شهرداري آورد بايد يکي ازمديران داخل شهرداري اين سازمان عريض وطويل را مديريت کند.حقاني با بيان اينکه سال‌ها درمديريت شهري حضور داشتم گفت:‌ اگرکسي ازداخل مجموعه اين سازمان را اداره کند قطعاً موفق‌تراست وبايد فردي ازجنس خود شهرداري اين کار را انجام دهد.وي ادامه داد:‌متأسفانه به دنبال اشخاصي مي‌رويم که اگرآنها را درميدان بهارستان پياده کنيم آدرس شهرداري را بلد نيستند. مديرشهربايد تمام کوچه پس‌کوچه‌هاي تهران بشناسد و با مردم دررفت وآمد باشد تا کي مي‌خواهيم شعاردهيم وهي بگوييم برنامه برنامه. برنامه را درميدان انقلاب هم مي‌فروشند.

آدرس مطلب http://resalat-news.com/newspaper/page/9354/10/48175/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha