آرشیو
انتخاب نشریه


ميرزايي خبرداد:
انتشارتمامي قراردادهاي بالاي 250 ميليون تومان در شهرداري تهران

معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري وامورشوراي شهردارتهران اعلام کرد: تمامي قراردادهاي با مبلغ250 ميليون تومان وبالاتردرشهرداري تهران، روي سامانه شفافيت قراردادها منتشرمي‌شود.به گزارش روابط عمومي معاونت برنامه‌ريزي، توسعه شهري وامورشوراي شهرداري تهران، حجت‌الله ميرزايي، تصريح کرد: شهروندان بايد ازتمامي قراردادهاي درون شهرداري مطلع باشند ودرهمين راستا، درسال گذشته با راه‌اندازي سامانه شفافيت، درفازاول تمامي قراردادهاي بالاي يک ميليارد تومان دراين سامانه منتشرشد.وي ازانتشار اطلاعات مربوط به قراردادهاي250 ميليون تومان درسامانه شفافيت قراردادهاي شهرداري خبرداد وگفت: دربرنامه سوم توسعه، فصلي به‌عنوان حکمروايي شهري پيش‌بيني‌شده که يکي ازاصول مهم دراين حکمروايي، موضوع شفافيت است؛ هرچقدرمردم بيشتردرجريان امورباشند، ضريب مشارکت آنها دراداره شهربالاتررفته واعتماد وانسجام اجتماعي هم ارتقاء مي‌يابد.وي با بيان اينکه يکي ازنوآوري‌هاي مديريت شهري در برنامه سوم توجه و تمرکزبرموضوع حکمروايي شهري، تصريح کرد: هوشمند سازي شهري، شفافيت در امور، استفاده ازفناوري‌هاي نوين دراداره شهروبرخورد با فساد ازمظاهرحکمروايي خوب شهري است؛ اگرشهرشفاف باشد، بسياري ازمشکلات ساختاري درسازمان وبرون سازمان شهرداري حل خواهد شد و با حل اين مشکلات، نيمي ازمشکلات شهرنيزبرطرف مي‌شود.

آدرس مطلب http://resalat-news.com/newspaper/page/9333/10/44151/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha