آرشیو
انتخاب نشریه


قبح تغيير كاربري‌ها چگونه مي‌ريزد؟!

غلامرضا انبارلويي
1- در دقيقه 90 پايان تصدي دولت اصلاحات به معاون اولي جناب عارف رئيس فعلي فراكسيون اميد در مجلس فعلي دولت چنين تصويب مي كند :
هيئت  وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 21609 مورخ 12/4/1384 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - تصويب نمود:
حق استفاده 628 هكتار از پلاك ثبتي 11/187 واقع در بخش ثبتي كهريزك شهرستان تهران با شرايط زير به موسسه آستان مقدس حضرت امام خميني (ره) 
واگذار مي گردد:
الف- با توجه به مفاد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اين واگذاري راجع به حق استفاده است و مجوزي براي مالكيت ايجاد نمي‌نمايد.
ب- واگذاري موضوع بند الف به مدت سي سال و مشروط به تداوم فعاليت مي باشد. تمديد حق استفاده ياد شده براي دوره‌هاي بعد يا اولويت براي موسسه منوط به تصويب كميسيون مستندسازي و تعيين بهره‌بردار (معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور) خواهد بود.
ج- نظارت بر تداوم فعاليت بر عهده وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) مي باشد كه موظف است در ابتداي نيمه دوم سال آخر هر برنامه توسعه پنج ساله كشور عدم انحلال و تداوم فعاليت آن را تاييد و مراتب استفاده مطلوب از محل واگذاري را به كميسيون گزارش نمايد.
د- در صورت انحلال يا تغيير اهداف و موضوع فعاليت موسسه (با تاييد دستگاه ناظر) حق استفاده مزبور ساقط مي گردد.
هـ - حق استفاده با قيد شرايط فوق در صفحه توضيحات سند مالكيت براي موسسه از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل درج خواهد بود.(1)
2- تدقيق در بندهاي 5 گانه مصوبه فوق نشان مي‌دهد كه واگذاري حق استفاده اين 628 هكتار مطلق نبوده و مقيد است به اولا به مدت محدود 30 سال ثانيا نظارت وزارت كشاورزي و لزوم تاييد  استفاده مطلوب از اراضي كه كاربري آن كشاورزي بوده و الا نظارت وزارت كشاورزي و سازمان امور اراضي بر آن معنا نداشته است.
3- اكنون كه در سال 97 هستيم از آن 30 سال مطروحه در بند ب مصوبه دولت اصلاحات 13 سال است سپري شده است اما بر سر اين اراضي 628 هكتاري در طي اين مدت چه آمده است ؟آيا پس از پايان مدت 30 سال اين املاك دولتي به دولت بازگردانيده خواهد شد؟ يا با احداث صدها اعياني از يد دولت هم اكنون خارج شده است، كداميك؟
4- آيا آن مهلت 30 ساله 13 سال ديگر تمديد خواهد شد؟ تمديد حق استفاده مازاد بر 30 سال وفق بند ب مصوبه منوط به تصويب كميسيون مستند‌سازي و تعيين بهره‌بردار است .كميسيون مذكور بايد مراتب استفاده مطلوب از محل واگذار شده را از وزارت جهاد كشاورزي دريافت كند تا دوره حق استفاده را 30 سال ديگر تمديد كند. آيا چنين گزارشي از سوي اين وزارتخانه وفق بند ح مصوبه كه بايد در ابتداي نيمه دوم هر برنامه پنج ساله تداوم فعاليت كشاورزي اراضي مذكور را تاييد كند به آن كميسيون ارسال شده است؟برنامه چهارم و پنجم تمام شد اكنون در سال دوم برنامه ششم هستيم.
5- رهگيري وضعيت پلاك ثبتي 11/187 به مساحت 628 هكتار موضوع مصوبه نشان از مخالفت كارگروه به ماهو كميسيون تخصصي مسكن و شهرسازي متشكل از رؤسا و نمايندگان 13 دستگاه اجرايي از جمله رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان به شرح زير دارد.
نامه شماره 11540/36 مورخ 30/7/87 فرمانداري شهرستان ري در خصوص درخواست معاونت املاك و مستغلات مقدس حضرت امام (ره) مبني بر احداث مجموعه كارگاه‌هاي كوچك، بارانداز و انبار حمپورك در پلاك ثبتي 11/187 به مساحت 628900 متر مربع واقع در اراضي روستاي حمپورك از توابع شهرستان ري مطرح و با مورد درخواست به دليل مصوبات قبلي كارگروه مربوط به انبارهاي فجر تهران و ري در منطقه مخالفت گرديد.
6- آن مخالفت مرجع صلاحيتدار قانوني را ذينفع اين تغيير كاربري با ارائه 6 فقره چك 5/15 ميليارد ريالي و يك فقره چك 16 ميليارد ريالي و يك فقره چك 000/972/179/12 ريالي تبديل به موافقت شده و بر اساس توافق با فرماندار وقت شهرري در دولت دهم عدم جواز تبديل به جواز مي‌شود به عبارتي ساده با دريافت و پرداخت بيش از 12 ميليارد تومان عوارض پذيره بين معاونت املاك و مستغلات آستان مقدس حضرت امام خميني (ره) ساخت و ساز روي اراضي 628 هكتاري آغاز و روي آن شهري به نام شهر آفتاب متولد مي شود.آيا وصول اين مبالغ قانوني و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز و به حساب درآمد عمومي منظور شده است؟
7- اهميت موضوع اينكه آيا مراجع نظارتي و دولت تدبير و اميد آنچه كه در دولت اصلاحات و دولت نهم و دهم به عنوان تغيير كاربري از اراضي 628 هكتاري صورت گرفته را به  عنوان تخلف از قوانين و مقررات موضوعه از جمله متن مصوبه واگذاري آن قبول دارند يا برآن مهر تاييد مي زنند؟ مستند مصوبه تبصره 5ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است . موضوع و حكم اين تبصره مربوط به واگذاري حق استفاده از اراضي دولتي به موسسات خيريه و موسسات عام المنفعه است آيا آستان مقدس امام خميني هويت حقوقي خيريه دارد؟ آيا آستان مقدس امام (ره) در سال واگذاري يك دستگاه اجرايي بوده است؟ اگر بوده اكنون چطور؟
8- به فرض قبول هويت حقوقي، تكليف تغيير كاربري اراضي چه مي شود؟به فرض حل مشكل تغيير كاربري احداث بنا و اعياني موكول به اجازه از كميسيوني است كه اين حق استفاده را داده باشد كه به شرح فوق مشاهده كرديم كه  نه تنها چنين جوازي به آنها داده نشده بلكه صراحتا با احداث بنا و اعياني در اين اراضي مخالفت شده است و جواز احداث بنا نه تنها از سوي مرجع صلاحيت‌دار داده نشده بلكه احداث بنا و اعياني با پرداخت وجه بر اساس توافق با فرمانداري انجام شده آيا اين رفتار مغاير با قوانين و مقررات در شأن و جايگاهي كه منتسب به امام راحل است.
پي‌نوشت‌ :
(1)- تصويب نامه شماره 26147 مورخ 1/5/84

آدرس مطلب http://resalat-news.com/newspaper/page/9311/1/39211/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha