آرشیو
انتخاب نشریه


کاميابي: 40هزارپزشک عمومي دررشته خود فعاليت نمي‌کنند

رئيس انجمن پزشکان عمومي ايران با اشاره به اينکه از80 هزارنفرپزشک عمومي40 هزارنفربه کارهاي ديگرمي‌پردازند وفعاليت حرفه‌اي نمي‌کنند، گفت: اين مسئله سبب شده که پزشکان عمومي به سمت موضوعات زيبايي، ترک اعتياد وطب کارروند.به گزارش فارس، عباس کاميابي، اظهارداشت: برخي ازدوستان وهمکاران پزشک فضاهاي بينابيني را به فضاهاي عمومي بسط مي‌دهند واين مسئله سبب شده که به سياه‌نمايي درجامعه پزشکي دامن زده شود وگاهي درفضاي مجازي موضوعاتي مطرح مي‌شود که با واقعيت متفاوت است. وي افزود: پزشکان عمومي نقش مهمي درسلامت داشته ولي به اين قشرازجامعه درحوزه سلامت چندان توجه نشده است. ازطرفي تخصص‌‌گرايي درکشورفعاليت پزشکان عمومي را محدود کرده وحيطه صلاحيت پزشکان عمومي درحال تهديد است. کاميابي با بيان اينکه تکثررشته‌هاي تخصصي وفوق‌تخصصي درکشورداريم عنوان کرد: درتشکيلات ستادي با محدوديت مواجه هستيم وازطرفي امروزه اقلام وداروها همچنين آزمايش‌هايي که يک پزشک عمومي مي‌تواند تجويزکند درحال محدود شدن است. رئيس انجمن پزشکان عمومي ايران اعلام کرد: از80 هزارنفرپزشک عمومي40 هزارنفرازآنها به کارهاي ديگرمي‌پردازند وکارحرفه‌اي نمي‌کنند. اين درحالي بوده که چرخه پرشتاب تربيت پزشک را شاهد هستيم. همچنين بسياري ازپزشکان عمومي براي تامين معيشت خود به سراغ موضوعات زيبايي،‌ترک اعتياد وطب کاررفته که اين مسئله بايد مدنظرقرارگيرد. وي ضمن انتقاد ازبخشنامه‌هاي محدود کننده گفت: برخي ازسياست‌ها با اجرا متفاوت بوده ورفع اين مشکلات امري ضروري است. کاميابي، گفت: درمورد طرح تحول واينکه درست عمل کرده اي بايد گفت خير؛ نقد وجود دارد. رئيس انجمن پزشکان عمومي ايران افزود: با اجراي طرح تحول اختلاف درآمد پزشکان متخصص وعمومي بيشترشد وپزشکان عمومي دراين زمينه نصيب وبهره‌اي نداشتند. 

آدرس مطلب http://resalat-news.com/newspaper/page/9260/10/26936/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha