آرشیو
انتخاب نشریه


شهردارمنطقه4 عنوان کرد:
وجود باندهاي مافيايي سدمعبر

شهردارمنطقه۴ شهرداري تهران با بيان اينکه متاسفانه درمورد سد معبربا باندهاي مافيايي روبه‌روهستيم گفت: اين درحالي است که بسياري ازاين بساط گستران به صورت غير قانوني ازتيرهاي برق براي بساط خود روشنايي مي گيرند.به گزارش ايسنا، عليرضا حسيني به موضوع سد معبربه عنوان يکي ازمشکلات منطقه اشاره کرد وافزود: گاهي هنگام برخورد با دستفروشان مردم ناراحت مي‌شوند ووقتي موضوع دستفروشي نيزرعايت مي شود بازهم مردم ناراحت مي شوند، لذا مقابله با چنين موضوعي کمي سخت وپيچيده مي‌شود. بايد طبق قانون با بساط گستران برخورد کنيم لذا دراين زمينه بايد ازظرفيت شوراي تامين، فرمانداري وحاکميت استفاده شود وبي ترديد شهرداري نمي‌تواند دربرابرسد معبراقدام موثري را انجام دهد.وي ازافتتاح فازدوم مجموعه باغ پرندگان تا پايان نيمه نخست سال جاري خبرداد وافزود:‌ برخي ازمسيرهاي باغ پرندگان خطرناک وفاقد نرده بوده که با توجه به اهميت حفظ جان شهروندان اين موضوع دردستورکارقرارگرفته است. فازدوم اين مجموعه درنيمه اول سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد البته اين مجموعه با نواقصي روبه‌رواست که اميدواريم درکوتاه ترين زمان حل شود.حسيني بااشاره به اينکه حدود يک ميليون نفرازجمعيت شهرتهران يعني معادل۱۰ درصد درمنطقه چهارسکونت دارندافزود: اين جمعيت ازجمعيت برخي مراکزاستان وچندکشور اروپايي حاشيه خليج فارس بيشتراست.وي افزود: باوجود اينکه اقدامات خوبي درسال‌هاي گذشته درسطح منطقه 4 صورت گرفته اما اين منطقه همچنان 10 سال 
عقب ترازسايرمناطق تهران است به شکلي که درمنطقه 4 برخي ازخدمات همچون مجموعه شهربازي وکتابخانه عمومي وجود ندارد.

آدرس مطلب http://resalat-news.com/newspaper/page/9218/10/20608/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha