آرشیو
انتخاب نشریه


معاون قضائي دادستان کل کشور:
همه دستگاه ها درحوزه مبارزه با مواد مخدرکم کاري کرده اند

معاون قضائي دادستان کل کشوربا بيان اينکه همه دستگاه ها درحوزه مبارزه با مواد مخدرکم کاري کرده اند، گفت: بايد همه دستگاه‌ها پاي کاربيايند وبه طورصد درصدي درحوزه مواد مخدرفعاليت کنند. دراين حوزه نمي‌توان با کارروتين وپشت ميزي به نتيجه مطلوب دست پيدا کرد. سعيد عمراني درگفتگوبا فارس گفت: همين که فردي شهروند باشد قطعاً با مسئله ومشکلات مواد مخدرآگاهي دارد، زيرا آنقدراين مسئله اجتماعي در سال‌هاي اخيرملموس شده است که کسي نمي‌تواند بگويد ازابعاد آن مطلع نيست.وي‌ ادامه داد: مي‌شود گفت مواد مخدراولين ومهمترين آسيب اجتماعي کشوراست وتصويرمواد مخدردرجامعه ايران درمعتاد به نمايش درمي‌آيد، يعني شما دوبخش عمده درمسئله مواد مخدر داريد؛ اولي مسئله قاچاق مواد مخدراست وديگري مسئله اعتياد. آن چيزي هم که درجامعه به عنوان يک ناهنجاري شناخته مي‌شود، مسئله اعتياد است. امروزبسياري ازناهنجاريهاي اجتماعي مثل سرقت‌هاي خرد، زورگيري‌ها، آزارهاي خياباني وحتي آزارهاي همسروفرزند وطلاق وحتي برخي قتل‌ها که به قتل‌هاي شيشه‌اي معروف شده‌اند وحتي برخي تصادفات که شايد هيچ‌وقت کشف نشود، عامل اصلي‌اش استفاده از مواد صنعتي و به طورکلي مواد مخدراست. متأسفانه مواد مخدر صنعتي به700 نوع رسيده است که براساس فرمول هاي شيميايي قابل ساخت هستند.وي‌ ادامه داد: نمي‌گوييم همه اين 700 نوع در کشور ما وجود دارد، اما مهم آن شيميايي بودن و اثر منفي است که بر جامعه گذاشته است. بعضاً آماري در رابطه با خودکشي ممکن است مطرح شود، زيرا کساني که چنين مواد صنعتي را مصرف مي‌کنند دچار توهم شده و فکر مي‌کنند از يک پله دارند پايين مي‌آيند، اما در واقع از يک ساختمان 5 طبقه درحال سقوط هستند.عمراني گفت: اينها شايد حتي کشف نشود وما دنبال علل ديگري بگرديم، درکناراين موضوع ما شاهد شيوع بيماري‌هاي خطرناکي نظيرايدزوهپاتيت هستيم وساير بيماري‌ها، زيرا وقتي دريک جايي تعداد زيادي معتاد تجمع مي‌کنند، نتيجه‌اش انتقال سريع بيماري‌ها وشيوع بيماري‌ها خواهد بود. براي مثال من خودم به يکي ازکلوني‌هاي اين افراد رفته بودم ودرآنجا ديدم که معتادي ادعا مي‌کرد6 ماه است من حمام نرفته‌ام.معاون قضائي دادستان کل کشور افزود: اينها درحاشيه محلات قطعاً توليد بيماري مي‌کند وافراد وهمسايگان آن محل را درگيرمي‌کند، البته من به نظرم اين موضوع نسبت به چند ماه قبل يعني همان آخرين ديداري که مسئولان امربا رهبرمعظم انقلاب داشتند وايشان دستور دادند که بايد موضوع معتادان متجاهرسروسامان بگيرد، کاهش داشته است، اما حتماً تا نقطه مناسب و ايده آل فاصله داريم وکارهاي زيادي بايد دراين مسيرانجام دهيم تا مردم احساس کنند که يک امنيت مناسبي دارند.وي‌ ادامه داد: تمام دستگاه‌ها براي رسيدن به نقطه مطلوب مسئوليت دارند و روي همين موضوع هم تمرکز کرده‌اند که بتوانند دروهله اول ساماندهي معتادان متجاهر را به درستي انجام دهند.عمراني ادامه داد: درحال حاضربه صورت متوسط بين30 تا40 درصد ودربرخي موارد حتي65 درصد زندانيان حاضردرزندان‌هاي کشورافرادي هستند که پرونده‌شان به موضوع مواد مخدر مربوط است، يعني همه جرائم مرتبط با مواد مخدر. اگراين زندان هرکشور را که به عنوان نقطه آسيب هرکشوري شناخته مي‌شود را ازوجود اين زندانيان خالي کنيد، مي‌بينيد که وضعيت زندانمان بسياراستاندارد شده وديگربه نقطه زحمت وپاشنه آشيل ما تبديل نمي‌شود.عمراني گفت: اين موضوع نشان‌دهنده اهميت موضوع مواد مخدر است وبيش از پيش براي ما ابعاد وسيع اين مسئله اجتماعي را مشخص مي‌کند وازهمين روست که ما اين مسئله را به عنوان مسئله اجتماعي اول کشور قلمداد مي‌کنيم و مي‌بينيم که درحوزه جرائم مختلف پاي اين بليه خانمانسوزدرميان است.معاون قضائي دادستان کل کشوربا اشاره به مثالي گفت: جالب است بدانيد هر زمان که نيروي انتظامي يک طرح جمع‌آوري معتادان اجرا مي‌کند، به طرزشگفت‌آوري تا چندين هفته از ميزان وقوع جرائم خرد کاسته مي‌شود واين موضوع براي مردم نمود مي‌يابد وجالب است بدانيد حتي آمار زورگيري‌هاي خرد هم کاهش مي‌يابد که اينها نشان مي‌دهد ميان اعتياد و وقوع جرائم يک رابطه معناداري وجود دارد.وي افزود: مقام معظم رهبري هم دقيقاً به همين موضوع درفرمايشات‌شان اشاره کردند وتأکيد فرمودند که بايد به پشت پرده مواد مخدرواينکه چه کساني دارند ازاين جريان مخرب سود مي برند، توجه کرد وفهميد که قصد اين افراد ازگسترش مصرف مواد مخدر چيست که همانا ضعيف کردن جوانان ما به عنوان موتور محرکه کشور است.

آدرس مطلب http://resalat-news.com/newspaper/page/9218/10/20604/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha