برچسب : هويت
رسالت بازخوردهاي اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را بررسي مي‌کند؛

هويت ايراني هديه مادرانه

مرضيه صاحبي – مريم رمضاني همين شناسنامه اي که در دست من و شماست، براي خيلي ها آرزوست. شناسنامه که نداشته باشي يعني بي نام و نشاني و هويت سرزميني نداري؛ انگار که هستي ولي نيستي و هيچ نيمکت مدرسه اي برايت خالي نمي ماند. نه آينده شغلي داري و نه بيمه درماني. خلاصه اينکه […]

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸